Články autora

Gabriela Bělíková

„Všechno nejlepší pane Smetano“

Kulturní dům Všenory 30. května 2024 od 10.00, 17.00, 19.00 hodin. Slavnostní koncert u příležitosti 200. výročí narození velkého českého skladatele Bedřicha Smetany. Na koncertě zazní jeho skladby pro sólové nástroje, ale i pro komorní soubory. V premiéře, v hudební aranži skladatele Jaroslava Pelikána, zazní Vltava, část symfonické básně Má vlast. Těšit se můžeme i na „Českou besedu“  Ferdinanda Hellera. Skladbu přednese orchestr a sbor...

Dechoklání 2024

Ve středu 24. 4. 2024 jsme se v kamarádské atmosféře a moderním prostředí ZUŠ Harmony v Dolních Břežanech zúčastnili soutěže Dechoklání 2024. Klání se událo na příslovečném malém rybníčku okresu Praha-západ, čímž ale neutrpěla kvalita výkonů a jejich konkurenceschopnost, o to cennější jsou krásná umístění našich žáků i jejich nově nabyté zkušenosti. https://www.zusdobrichovice.cz/foto/

Absolventský koncert II.

13. května 2024 od 19,00 Modlitebna Církve bratrské Černošice

Absolventský koncert I.

6. května od 19,00 Modlitebna Církve bratrské, Černošice

Slavnostní koncerty v Německu

František Habarta,  student 4. ročníku II. cyklu v oboru klavír  zahraje jako reprezentant České republiky a Středočeského kraje na dvou slavnostních koncertech k 20. výročí vstupu Polska a České republiky do Evropské unie v Německu, v partnerském regionu Středočeského kraje Porýní Falc, a to 7. května 2024 ve městě Mainz a 8. května 2024 ve městě Trier. 

Celostátní kolo soutěže hra na klavír

Moc gratulujeme Františku Habartovi, našemu studentovi klavírního oddělení ze třídy Eugenie Koblížkové, který získal v neděli 28. dubna 2024  v celostátním kole soutěže Základních uměleckých škol z celé České republiky nádhernou 3. cenu.  Do tohoto posledního kola klavírního klání se probojoval z kola okresního a krajského. Ve velké konkurenci se rozhodně neztratil a krásně reprezentoval  Středočeský kraj,  naší ZUŠ Dobřichovice a své město...

Pěvecká soutěž Brillante Teplice

První ročník celostátní pěvecké soutěže Brillante Teplice se konal ve dnech 19. – 21. dubna. Žákyně naší školy paní učitelky O. Richter Musilové E. C. Šupíková získala 1 cenu a titul absolutního vítěze v kategorii B. výsledková listina: https://www.zusteplice.cz/brillante-teplice

Krajské kolo hra na smyčcové nástroje

v pátek 5. dubna proběhlo v ZUŠ Mladá Boleslav. Adélka Langová v nejmladší kategorii do 9 let obsadila krásné 2. místo. GRATULUJEME !!! https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=23604

Veřejná hodina PHV starší

pondělí 15. dubna, komorní sál, učebna č.5 16,30 – 1. skupina, 17,00 – 2. skupina

Veřejná hodina PHV mladší

úterý 9. dubna od 16,00, učebna č.4