Zápis na školní rok 2024/2025

NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE v pátek 21. června 16,00 -17,30.

Zápis proběhne jednotlivě (dítě + zákonný zástupce) v budově školy, ale ostatní rodiče s dětmi budou čekat na přilehlé zahradě. Po příchodu si vezmete pořadové číslo a až přijdete na řadu, tak si vás někdo ze zaměstnanců školy na zahradě vyzvedne. Přihlášky budou k dispozici při příchodu a bylo by vhodné, abyste je vyplnili před vstupem do budovy.

Talentová zkouška pro přijetí do hudebního oboru

  • dítě samostatně zazpívá libovolnou písničku, kterou si doma připravilo
  • dítě zopakuje vytleskaný rytmický model
  • dítě zopakuje zahrané tóny 

Talentová zkouška pro přijetí do výtvarného oboru

  • dítě si s paní učitelkou popovídá o obrázcích, které doma nakreslilo a přineslo si s sebou