„Všechno nejlepší pane Smetano“

Kulturní dům Všenory 30. května 2024 od 10.00, 17.00, 19.00 hodin.

Slavnostní koncert u příležitosti 200. výročí narození velkého českého skladatele Bedřicha Smetany. Na koncertě zazní jeho skladby pro sólové nástroje, ale i pro komorní soubory. V premiéře, v hudební aranži skladatele Jaroslava Pelikána, zazní Vltava, část symfonické básně Má vlast. Těšit se můžeme i na „Českou besedu“  Ferdinanda Hellera. Skladbu přednese orchestr a sbor ZUŠ Dobřichovice spolu s dětmi z Tanečního studia Dobřichovice. Koncerty budou provázeny mluveným slovem a možná přijde i sám mistr Smetana….

Protože sál ve Všenorech je kapacitně omezen, je dobré si vstupenky na koncerty zarezervovat a zakoupit co nejdříve. Veškeré informace a rezervace na adrese zus.dobrichovice@seznam.cz.

Vstupenky si lze vyzvednout po dohodě ve škole u paní Bělíkové nebo u jednotlivých učitelů. Cena vstupenky je symbolických 100,- Kč.