Slavnostní koncerty v Německu

František Habarta,  student 4. ročníku II. cyklu v oboru klavír  zahraje jako reprezentant České republiky a Středočeského kraje na dvou slavnostních koncertech k 20. výročí vstupu Polska a České republiky do Evropské unie v Německu, v partnerském regionu Středočeského kraje Porýní Falc, a to 7. května 2024 ve městě Mainz a 8. května 2024 ve městě Trier.