Písemná práce a přezkoušení z HN

čtvrtek 18. ledna během hodin HN, nejpozději do 17,25,

NÁHRADNÍ TERMÍN: PÁTEK 12. NEBO 19. 1. 2024 (možný i jiný termín) DLE  INDIVIDUÁLNÍ  DOHODY